Integraatioratkaisut

Integroimalla kilpailuetua

Tietojärjestelmien ja sovellusten integrointi on olennainen osa liiketoiminnan digitalisointia. Manuaalinen työ vähenee, kun tietoja ei tarvitse päivitellä erikseen useaan eri järjestelmään. Samalla inhimilliset virheet vähenevät ja prosessien laatu paranee.

Parhaissa tapauksissa uudet integraatiot voivat jopa avata kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Integraatioratkaisut

Kun halutaan integroida vain kaksi järjestelmää tai integroitavia järjestelmiä on vähän, kevyin ja yleensä täysin riittävä ratkaisu on kahden järjestelmän tai sovelluksen väliset point-to-point integraatiot.

Integroitaessa monia järjestelmiä keskenään on usein järkevämpää käyttää erillistä integraatioalustaa hoitamaan viestintää eri järjestelmien välillä. Emme ole sitoutuneet käyttämään yhtä tiettyä integraatioalustaa, vaan soveltuvin ratkaisu valitaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

Web API-rajapinnat

Ohjelmistotaloille ja tarvittaessa muillekin yrityksille toteutamme myös Web API-rajapintoja eri tietojärjestelmiin. Avoin Web API-rajapinta mahdollistaa muiden järjestelmien ja sovellusten integroimisen teidän järjestelmäänne. Ohjelmistotaloille tämän tarjoamat hyödyt ovat itsestäänselviä. Muut yritykset voivat hyödyntää tätä esimerkiksi sitomaan kumppanit, toimittajat ja muut sidosryhmät tiukemmin kiinni yrityksen palveluihin ja järjestelmiin.